fbpx
Menüü

COVID-19 info

Meie külaliste, töötajate ja partnerite tervis, turvalisus ning heaolu on meie kõrgeimad prioriteedid.
Sellest tulenevalt peab Hotell Soho kinni kõikidest Eesti Terviseameti nõuetest ja soovitustest, mis hõlmavad käitumisjuhised, kuidas ennetada  COVID-19 levikut.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt sätestatud eeskirjadele palume alates 01.11.2021 kõigil külalistel (alates 12. eluaastast) esitada hotelli saabudes üks allmainitud tõenditest, et saaksime pakkuda turvalist hotelli-, restorani- ja konverentsikülastust.

Täiskasvanute puhul aktsepteerime hotellis/restoranis järgmisi tõendeid (koos isikut tõendava dokumendiga):
– EL digitaalne või prinditud COVID vaktsineerimistõend
– EL digitaalne või prinditud COVID läbipõdemise tõend
Alaealiste (12-17 aastaste) puhul aktsepteerime lisaks eelmainitutele ka järgmisi tõendeid:
– Tervishoiuteenuse osutaja tehtud PCR testi negatiivne tulemus (mitte vanem kui 72h)
– Tervishoiuteenuse osutaja tehtud antigeeni testi negatiivne tulemus (mitte vanem kui 48h)

Hotell Soho kõikides avalikes siseruumides on maski kandmine kohustuslik.
Kaitsemaski kandmise kohustus ei laiene:
– Alla 12-aastastele lastele;
– Külalisele, kellel kaitsemaski kandmine ei ole tervislikel põhjustel võimalik ning isik esitab nimetatud asjaolu kohta tõendi, mille on väljastanud tervishoiuteenuse osutaja.

Kui Teil on vahetult enne külastust või külastuse päeval esinenud haigussümptomeid, siis palume sellest teada anda ning muudame Teie külastuse kuupäevi.